Jesteś w dziale: Strona główna » Pomoc » Dla webmastera

Porady dla webmastera

Niniejszy dział porad webmasteskich został przygotowany z myślą o zaawansowanych użytkownikach usług Telvinetu. Problemy, które będą tu poruszane, pochodzą z korespondencji z naszym Biurem Obsługi Abonenta.

Wsparcie .htaccess

Plik .htaccess jest plikiem konfiguracyjnym serwera Apache umożliwiającym zdecentralizowane zarządzanie dokumentami umieszczonymi w katalogach serwisu WWW. Mówiąc prościej, jest to plik, dzięki któremu użytkownik może samodzielnie konfigurować zachowanie serwera w obrębie niektórych parametrów. Za jego pomocą można zabezpieczyć dostęp do strony, ustalić sposób reagowania na poszczególne błędy, zdefiniować stronę główną itp. Oznacza to tyle, że użytkownik, posługując się plikiem tekstowym .htaccess, może ustawić parametry zachowania elementów znajdujących się w tym samym katalogu (i jego podkatalogach), co plik .htaccess.
Plik .htaccess, jako zewnętrzny plik konfiguracyjny, jest zarządzany przez użytkownika serwera, a nie przez administratora, dlatego warto bliżej zapoznać się z zasadami tworzenia tego pliku.

.htaccess – wskazówki techniczne

.htaccess tworzony jest w edytorze tekstu. W dokumencie wpisywane są kolejno dyrektywy, które określają funkcjonowanie serwera. Należy przy tym pamiętać, że znak enter jest bardzo istotnym elementem składni, dlatego każda wprowadzona komenda musi być zakończona znakiem enter.
Tworząc plik .htaccess, należy również wiedzieć, że nie wszystkie dyrektywy mogą być dostępne z tego poziomu.
Przykładowo w mod_alias dyrektywy Alias, AliasMatch, ScriptAlias oraz ScriptAlias mogą być stosowane tylko w pliku konfiguracyjnym serwera, więc próba wpisania ich do pliku .htaccess skończy się błędem. Ale już Redirect, RedirectMatch, RedirectTemp oraz RedirectPermanent według dokumentacji mogą być stosowane w plikach .htaccess. Jeśli zaś chodzi o mod_rewrite, z poziomu plików .htaccess działają wszystkie dyrektywy, które w dokumentacji mają adnotację 'Override: FileInfo'. 

Przykładowe ustawienie zabezpieczenia strony przy użyciu .htaccess

AuthName – parametr określający typ autoryzacji, zawartość nawiasów będzie wyświetlana

Access [valid-user|users|groups] – parametr odpowiadający za określenie uprawnionych do dostępu.

np.:
AuthName "Podaj hasło"
Access allow all valid-user

Własne strony błędów

Kiedy użytkownik wprowadzi do przeglądarki niewłaściwy adres dokumentu lub serwer WWW nie będzie mógł wykonać zadania, zostaje zwrócony komunikat błędu. Standardowo jest to wcześniej przygotowana przez providera strona HTML. Możliwe jest jednak zdefiniowanie własnych stron dla najpopularniejszych błędów HTTP. Strony te należy umieścić
w podkatalogu 'err' serwera wirtualnego. Pliki ze stronami powinny mieć następujące nazwy:

401.html – błąd autoryzacji (niewłaściwe hasło do zabezpieczonego katalogu)
403.html – brak dostępu
404.html – brak strony
500.html – błąd skryptu CGI/PHP/PERL

W stronach błędów można użyć specjalnego klucza '%URL%', który zamieniany jest przez serwer na adres URL strony,
na której wystąpił błąd.

 

401.html

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Błąd: wymagana autoryzacja</title>
</head>
<body>
<div><a href="http://www.telvinet.pl"><img src="http://errorpage.telvinet.pl/logo.gif" alt="TELVINET" border="0"></a></div>
<h1>Wymagana autoryzacja!</h1>
<h2>Dostęp do strony '%URL%' posiadają wyłącznie autoryzowani użytkownicy. Proszę się zalogować.</h2>
</body>
</html>

 

403.html

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Brak dostępu do strony '%URL%'</title>
</head>
<body>
<div><a href="http://www.telvinet.pl"><img src="http://errorpage.telvinet.pl/logo.gif" alt="TELVINET"></a></div>
<h1>Brak dostępu!</h1>
<h2>Nie posiadasz dostępu do strony o adresie '%URL%'.</h2>
</body>
</html>

 

404.html

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Brak strony '%URL%'</title>
</head>
<body>
<div><a href="http://www.telvinet.pl"><img src="http://errorpage.telvinet.pl/logo.gif" alt="TELVINET" border="0"></a></div>
<h1>Brak strony!</h1>
<h2>Strona o adresie '%URL%' nie istnieje na tym serwerze.</h2>
</body>
</html>

 

500.html

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Błąd w skrypcie '%URL%'</title>
</head>
<body>
<div><a href="http://www.telvinet.pl"><img src="http://errorpage.telvinet.pl/logo.gif" alt="TELVINET" border="0"></a></div>
<h1>Błąd skryptu!</h1>
<h2>W skrypcie pod adresem '%URL%' wystąpił błąd, uniemożliwiający wygenerowanie strony.</h2>
</body>
</html>

Instalacja plików na serwerze FTP

Aby zalogować się do serwera FTP, potrzebujemy następujących danych:

 • host (np. domena.pl)
 • nazwa użytkownika (np. konto-ftp)
 • hasło

Niezbędne dane znajdziemy, logując się do 'Twojego Panelu' (panel administracyjny) na konto główne. W sekcji zarządzania kontami odnajdujemy konto oznaczone literą 'F' -  i zapusijemy jego nazwę. Edytując ww. konto, możemy wprowadzić nowe hasło.

Zgromadzone dane należy wprowadzić w dowolnym kliencie FTP (np. Windows Commander, FileZilla, WinSCP).
Aby strona była widoczna w sieci, należy wszstkie pliki wgrać do katalogu 'www.moja-domena.pl/html/'.


Plikiem startowym jest zawsze dokument o nazwie:

 • index.html
 • index.htm
 • index.php

Uwaga! W niektórych programach należy zaznaczyć opcję łączenia w trybie pasywnym – w innym wypadku wystąpi problem z połączeniem do serwera FTP.

Periodyczne uruchamianie programów

Wiele serwisów WWW wymaga wykonywania różnego rodzaju zadań często cyklicznie w określonych przedziałach czasowych. Przykładem takich procesów może być przeprowadzanie porządków w bazach danych i katalogach zasobów plikowych lub wykonywanie funkcji wymagających dłuższego czasu. Procesy te doskonale kwalifikują się do automatycznego wykonywania w tle bez pośrednictwa aplikacji serwera WWW. Dodatkową zaletą jest brak limitu czasu wykonywania zadań – usługa ta pozwala na przeprowadzenie bardzo czasochłonnych zadań. Procesy te często wykonywane są w wyjątkowych sytuacjach jak przykładowo zamknięcie określonego okresu, przeliczenie skomplikowanych danych, eksport i import danych, wygenerowanie kopii bezpieczeństwa itd.

Optymalnie zaprojektowane skrypty WWW powinny bazować na zadaniach uruchamianych w tle. Korzystając z wielu technik programistycznych, mogą pozostawić z góry określone rozkazy wraz z niezbędnymi parametrami oraz monitorować postęp ich realizacji. Tylko od programistów, ich wiedzy i inwencji zależy, jak sprawnie będą pracować skrypty i czy zostaną należycie wykorzystane dostępne w środowisku mechanizmy. Przygotowane programy powinny być przemyślane, zoptymalizowane pod kontem wykorzystania zasobów, powinny również eliminować ewentualne uruchomienia w przypadkach, gdy wcześniej wywołane jeszcze nie zakończyły pracy. Przed zleceniem dopisania programu do listy periodycznie wykonywanych należy przetestować program w środowisku shella. Tylko sprawdzone w shellu programy gwarantują minimalizację ewentualnych błędów i problemów z wykonaniem w tle.

Dodawanie i usuwanie periodycznie uruchamianych programów
Aktualnie dodanie i usunięcie skryptu realizowane jest zleceniem pocztą elektroniczną na adres mailto:boa@telvinet.pl. W planie jest przygotowanie mechanizmu zarządzania periodycznym uruchamianiem programów wewnątrz systemu zarządzania Inetadmin.

W zleceniu należy podać następujące dane:

 • nazwa pakietu
 • pełna (bezwzględna) ścieżka do programu
 • czas uruchomień

Czas uruchomień może przyjąć następujące wartości:

 • raz w miesiącu (pierwszego dnia każdego miesiąca rano)
 • raz w tygodniu (w każdą sobotę rano)
 • codziennie (każdego dnia rano)
 • co godzinę
 • można też wybrać konkretne godziny do wykonania, wymieniając czas w postaci g[,g] m[,m], gdzie g oznacza godzinę, a m minutę, przy czym minuty muszą być podzielne przez 5


Przykłady poprawnie podanych czasów wykonania programów:

 • monthly /home/users/t/test/skrypty/skrypt.php
  skrypt wywoływany raz w miesiącu
 • weekly /home/users/t/test/skrypty/skrypt.php
  skrypt wywoływany raz w tygodniu
 • daily /home/users/t/test/skrypty/skrypt.php
  skrypt wywoływany raz dziennie
 • 01,02,04,05 05,35 /home/users/t/test/skrypty/skrypt.php
  skrypt wywoływane o 01:05, 01:35, 02:05, 02:35, 04:05, 04:45, 05:05, 05:35
 • 08-16 30 /home/users/t/test/skrypty/skrypt.php
  skrypt wywoływany o 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 i 16:30

PORTFOLIO

Wybrani klienci

Każdego miesiąca wdrażamy nowe projekty stron WWW.

Zanid
Odra Głoska
Mirs
Loretta
Schweiker
Czer Granit
Pasaż Zielińskiego
Feniks
DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW

Podstawowe informacje

Baza wiedzy Telvinet

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.