Masz pytanie? Napisz lub Zadzwoń!

Odpowiemy na Twoje pytania

biuro@telvinet.pl

Strona główna » Pomoc » Komunikaty błędów poczty

Komunikaty błędów poczty

Aby ułatwić obsługę poczty, przedstawiamy podstawowe komunikaty błędów wraz z ich objaśnieniami. Bardzo prosimy o zapoznanie się z prezentowaną przez nas listą przed zgłoszeniem problemu do działu pomocy technicznej Telvinet.

0x800C0133 – brak możliwości odebrania wiadomości. Prawdopodobna przyczyna: ograniczenia wielkości folderów w programie pocztowym.

Brak możliwości odebrania wiadomości.
Prawdopodobna przyczyna: ograniczenia wielkości folderów w programie pocztowym.

W przypadku programu pocztowego Outlook Express, na foldery nałożone są ograniczenia ich wielkości (2GB). Jeżeli limit ten zostaje przekroczony, pojawia się informacja o błędzie. Często zdarza się to w przypadku folderu "Skrzynki odbiorczej".
Proponowane rozwiązania:

1. Usunięcie ze „Skrzynki odbiorczej” zbędnych wiadomości.

2. Jeżeli po usunięciu nadmiaru wiadomości informacja o błędzie pojawia się ponownie, należy:
– zamknąć program pocztowy
– na dysku komputera przejść do folderu programu pocztowego Outlook Express dysk:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Identities\{losowy klucz}\Microsoft\Outlook Express. Jeżeli foldery te są ukryte należy wcześniej w narzędziach zaznaczyć opcję „pokaż ukryte pliki lub foldery".
– w folderze programu pocztowego należy odnaleźć pliki o rozszerzeniu .dbx (są to pliki folderów używanych w programie pocztowym). Jeżeli skrzynce odbiorczej odpowiadają 2 pliki, np. Skrzynka odbiorcza.dbx i Skrzynka odbiorcza(1).dbx, to po ponownym uruchomieniu programu pocztowego należy zmienić nazwę „Skrzynki odbiorczej” na „Skrzynka odbiorcza(1)”. Zabieg ten powinien ostatecznie rozwiązać problem.

0x8ccc0003 – błąd poczty Windows Live Mail

Program pocztowy Live Mail jest powiązany z usługą 'Windows Live SkyDrive' firmy Microsoft. Usługa ta polega na generowaniu albumu zdjęć, który powstaje z plików bezpośrednio załączanych do listu za pomocą tego programu (nie jako załączniki). W przypadku kont pocztowych niepowiązanych z usługami firmy Microsoft - Live oraz Hotmail – pojawia się problem przy próbie wygenerowania albumu w tej usłudze.
W przypadku pojawienia się tego błędu, należy pliki przesyłać jako załączniki do wiadomości, zamiast przesyłania ich bezpośrednio w liście.

0x800CCC0B – serwer poczty jest zajęty lub konto pocztowe jest aktualnie używane. Prawdopodobna przyczyna: kilka równoległych połączeń.

0x800CCC0D – nie można odnaleźć serwera. Prawdopodobne przyczyny: brak połączenia z Internetem lub błędne ustawienia konta pocztowego.

0x800CCC0E –- nie można nawiązać połączenia z serwerem. Prawdopodobne przyczyny: brak połączenia z Internetem, awaria serwera pocztowego lub błędne dane we właściwościach konta.

0x800CCC0F – połączenie zostało zamknięte. Prawdopodobne przyczyny: błędna konfiguracja serwera, brak połączenia z Internetem lub długi okres nieaktywności.

0x800CCC03 – użytkownik już jest połączony. Prawdopodobne przyczyny: rozłączenie przebiegło w niewłaściwy sposób, zawieszenie programu pocztowego.

0x800CCC13 – błąd podczas wysyłania danych do serwera. Prawdopodobne przyczyny: brak najnowszych aktualizacji programu pocztowego i przeglądarki internetowej (Outlook Express, Internet Explorer).

0x800CCC15 – błąd podczas próby połączenia się z serwerem. Prawdopodobna przyczyna: uszkodzenie pliku konfiguracyjnego konta e-mail.

0x800CCC19 – przekroczenie limitu czasu komunikowania się z serwerem. Prawdopodobne przyczyny: próba wysłania zbyt dużego załącznika, proces skanowania poczty wychodzącej przez program antywirusowy lub niestabilność łącza internetowego.

0X800CCC69 – wiadomość nie została wysłana. Prawdopodobne przyczyny: e-mail został odrzucony jako spam, niedozwolony temat wiadomości, niewłaściwe znaki w temacie wiadomości.

0x800CCC78 – odrzucenie adresu e-mail nadawcy. Prawdopodobne przyczyny: niepoprawny adres e-mail w polu nadawcy, kilku nadawców jednej wiadomości.

0x800CCC79 – odrzucenie adresatów przez serwer. Prawdopodobne przyczyny: jeden spośród adresów odbiorców został odrzucony przez serwer, brak uwierzytelnienia serwera w konfiguracji konta e-mail.

0x800CCC90 – błędny login lub hasło.

0x800CCC91 – nieprawidłowa nazwa użytkownika.

0X800CCC92 – nieprawidłowe hasło. Błąd podczas logowania się – odrzucenie hasła przez serwer.

0x800420CD – brak możliwości odczytania wiadomości. Prawdopodobna przyczyna: uszkodzenie wiadomości.

0x8004210A – przekroczony limit czasu podczas odbierania wiadomości. Prawdopodobna przyczyna: blokowanie połączenia przez program antywirusowy.

0x80042109 – brak połączenia z serwerem poczty wychodzącej. Prawdopodobna przyczyna: błędne ustawienia portów.

0x800C0131 – brak możliwości wysyłania wiadomości. Prawdopodobne przyczyny: problem z folderem zawierającym wiadomości wysłane, za mało miejsca na dysku.


Objaśnienia fragmentów komunikatów pojawiających się w wiadomości zwrotnej z serwera:
Quota Exceeded – zwrot taki może oznaczać, że u odbiorcy wiadomości został przekroczony limit wielkości skrzynki.

Unknown Address – komunikat taki informuje nas, że adres na jaki przesyłka miała zostać wysłana nie istnieje. Najczęściej jest to wynikiem wpisania błędnego adresu e-mail, a dokładnie jego części znajdującej się po „@”. Jeżeli adres został wpisany poprawnie, należy skontaktować się z administratorem serwera pocztowego.

User Unknown – pojawienie się takiego komunikatu oznacza, że konto, na które chcieliśmy wysłać przesyłkę, nie istnieje. Prawdopodobnie błędnie został wpisany adres lub nazwa serwera.