Komunikaty błędów poczty

Aby ułatwić obsługę poczty, przedstawiamy podstawowe komunikaty błędów wraz z ich objaśnieniami. Bardzo prosimy o zapoznanie się z prezentowaną przez nas listą przed zgłoszeniem problemu do działu pomocy technicznej Telvinet.

0x800C0133 – brak możliwości odebrania wiadomości. Prawdopodobna przyczyna: ograniczenia wielkości folderów w programie pocztowym.

Brak możliwości odebrania wiadomości.
Prawdopodobna przyczyna: ograniczenia wielkości folderów w programie pocztowym.

W przypadku programu pocztowego Outlook Express, na foldery nałożone są ograniczenia ich wielkości (2GB). Jeżeli limit ten zostaje przekroczony, pojawia się informacja o błędzie. Często zdarza się to w przypadku folderu "Skrzynki odbiorczej".
Proponowane rozwiązania:

1. Usunięcie ze „Skrzynki odbiorczej” zbędnych wiadomości.

2. Jeżeli po usunięciu nadmiaru wiadomości informacja o błędzie pojawia się ponownie, należy:
– zamknąć program pocztowy
– na dysku komputera przejść do folderu programu pocztowego Outlook Express dysk:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Identities\{losowy klucz}\Microsoft\Outlook Express. Jeżeli foldery te są ukryte należy wcześniej w narzędziach zaznaczyć opcję „pokaż ukryte pliki lub foldery".
– w folderze programu pocztowego należy odnaleźć pliki o rozszerzeniu .dbx (są to pliki folderów używanych w programie pocztowym). Jeżeli skrzynce odbiorczej odpowiadają 2 pliki, np. Skrzynka odbiorcza.dbx i Skrzynka odbiorcza(1).dbx, to po ponownym uruchomieniu programu pocztowego należy zmienić nazwę „Skrzynki odbiorczej” na „Skrzynka odbiorcza(1)”. Zabieg ten powinien ostatecznie rozwiązać problem.

0x8ccc0003 – błąd poczty Windows Live Mail

Program pocztowy Live Mail jest powiązany z usługą 'Windows Live SkyDrive' firmy Microsoft. Usługa ta polega na generowaniu albumu zdjęć, który powstaje z plików bezpośrednio załączanych do listu za pomocą tego programu (nie jako załączniki). W przypadku kont pocztowych niepowiązanych z usługami firmy Microsoft - Live oraz Hotmail – pojawia się problem przy próbie wygenerowania albumu w tej usłudze.
W przypadku pojawienia się tego błędu, należy pliki przesyłać jako załączniki do wiadomości, zamiast przesyłania ich bezpośrednio w liście.

0x800CCC0B – serwer poczty jest zajęty lub konto pocztowe jest aktualnie używane. Prawdopodobna przyczyna: kilka równoległych połączeń.

0x800CCC0D – nie można odnaleźć serwera. Prawdopodobne przyczyny: brak połączenia z Internetem lub błędne ustawienia konta pocztowego.

0x800CCC0E –- nie można nawiązać połączenia z serwerem. Prawdopodobne przyczyny: brak połączenia z Internetem, awaria serwera pocztowego lub błędne dane we właściwościach konta.

0x800CCC0F – połączenie zostało zamknięte. Prawdopodobne przyczyny: błędna konfiguracja serwera, brak połączenia z Internetem lub długi okres nieaktywności.

0x800CCC03 – użytkownik już jest połączony. Prawdopodobne przyczyny: rozłączenie przebiegło w niewłaściwy sposób, zawieszenie programu pocztowego.

0x800CCC13 – błąd podczas wysyłania danych do serwera. Prawdopodobne przyczyny: brak najnowszych aktualizacji programu pocztowego i przeglądarki internetowej (Outlook Express, Internet Explorer).

0x800CCC15 – błąd podczas próby połączenia się z serwerem. Prawdopodobna przyczyna: uszkodzenie pliku konfiguracyjnego konta e-mail.

0x800CCC19 – przekroczenie limitu czasu komunikowania się z serwerem. Prawdopodobne przyczyny: próba wysłania zbyt dużego załącznika, proces skanowania poczty wychodzącej przez program antywirusowy lub niestabilność łącza internetowego.

0X800CCC69 – wiadomość nie została wysłana. Prawdopodobne przyczyny: e-mail został odrzucony jako spam, niedozwolony temat wiadomości, niewłaściwe znaki w temacie wiadomości.

0x800CCC78 – odrzucenie adresu e-mail nadawcy. Prawdopodobne przyczyny: niepoprawny adres e-mail w polu nadawcy, kilku nadawców jednej wiadomości.

0x800CCC79 – odrzucenie adresatów przez serwer. Prawdopodobne przyczyny: jeden spośród adresów odbiorców został odrzucony przez serwer, brak uwierzytelnienia serwera w konfiguracji konta e-mail.

0x800CCC90 – błędny login lub hasło.

0x800CCC91 – nieprawidłowa nazwa użytkownika.

0X800CCC92 – nieprawidłowe hasło. Błąd podczas logowania się – odrzucenie hasła przez serwer.

0x800420CD – brak możliwości odczytania wiadomości. Prawdopodobna przyczyna: uszkodzenie wiadomości.

0x8004210A – przekroczony limit czasu podczas odbierania wiadomości. Prawdopodobna przyczyna: blokowanie połączenia przez program antywirusowy.

0x80042109 – brak połączenia z serwerem poczty wychodzącej. Prawdopodobna przyczyna: błędne ustawienia portów.

0x800C0131 – brak możliwości wysyłania wiadomości. Prawdopodobne przyczyny: problem z folderem zawierającym wiadomości wysłane, za mało miejsca na dysku.


Objaśnienia fragmentów komunikatów pojawiających się w wiadomości zwrotnej z serwera:
Quota Exceeded – zwrot taki może oznaczać, że u odbiorcy wiadomości został przekroczony limit wielkości skrzynki.

Unknown Address – komunikat taki informuje nas, że adres na jaki przesyłka miała zostać wysłana nie istnieje. Najczęściej jest to wynikiem wpisania błędnego adresu e-mail, a dokładnie jego części znajdującej się po „@”. Jeżeli adres został wpisany poprawnie, należy skontaktować się z administratorem serwera pocztowego.

User Unknown – pojawienie się takiego komunikatu oznacza, że konto, na które chcieliśmy wysłać przesyłkę, nie istnieje. Prawdopodobnie błędnie został wpisany adres lub nazwa serwera.

PORTFOLIO

Wybrani klienci

Każdego miesiąca wdrażamy nowe projekty stron WWW.

Zanid
Odra Głoska
Mirs
Loretta
Schweiker
Czer Granit
Pasaż Zielińskiego
Feniks
DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW

Podstawowe informacje

Baza wiedzy Telvinet

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.