Import danych do bazy MySQL/MariaDB przy pomocy phpMyAdmin

Aby zaimportować plik bazy danych przy pomocy phpMyAdmin:

 1. Zaloguj się do phpMyAdmin za pomocą przeglądarki internetowej podając adres serwera obsługującego Twoją stronę.

 2. Wybierz bazę danych, do której chcesz zaimportować plik.

 3. Kliknij zakładkę "Import".

 4. Kliknij przycisk "Wybierz plik" i wybierz plik zrzutu bazy danych na swoim komputerze.

 5. Wybierz opcje importu. W większości przypadków można pozostawić opcje domyślne. Jeśli jednak jest to konieczne, można zmienić kodowanie, separator kolumn, tryb importu i wiele innych opcji.

 6. Kliknij przycisk "Wykonaj", aby rozpocząć import pliku bazy danych.

 7. Po zakończeniu importu phpMyAdmin wyświetli komunikat z informacją o sukcesie lub ewentualnym błędzie importu.

 8. Sprawdź, czy baza danych została zaimportowana poprawnie, wykonując kilka zapytań SQL za pomocą narzędzia konsoli MySQL/MariaDB lub poprzez przeglądanie zawartości bazy danych w phpMyAdmin.

phpMyAdmin nie pozwala importować dużej bazy danych

phpMyAdmin jest aplikacją internetową, która działa w przeglądarce internetowej i służy do zarządzania bazami danych MySQL/MariaDB. Jednym z jej głównych zadań jest umożliwienie użytkownikowi wykonywania zapytań SQL oraz importu i eksportu danych z bazy danych.

Jednakże, w przypadku większych plików z danymi, wykorzystanie phpMyAdmin może być niemożliwe z kilku powodów:

 1. Limit czasu wykonania zapytań - większe pliki z danymi wymagają dłuższego czasu na ich importowanie. Takie zadanie może przekraczać limit czasu wykonania zapytań jaki jest ustawiony na serwerze na którym działa phpMyAdmin. W takiej sytuacji, importowanie zapytań może zostać przerwane przez serwer.

 2. Limit pamięci - phpMyAdmin wymaga określonej ilości pamięci do przetwarzania i importowania większych plików z danymi. Jeśli plik jest zbyt duży, może to spowodować, że phpMyAdmin przekroczy limit pamięci i przestanie działać.

 3. Brak wsparcia dla dużych plików - phpMyAdmin może nie obsługiwać importowania plików powyżej określonego rozmiaru. Może to być związane z ograniczeniami przeglądarki internetowej, ustawieniami aplikacji lub limitami ustawionymi w środowisku serwerowym.

W takich przypadkach, aby zaimportować większe pliki z danymi do bazy danych MySQL/MariaDB, należy skorzystać z konsoli SHELL. Konsola SHELL umożliwia bezpośredni dostęp do serwera, co pozwala na wykonanie skryptu importującego bezpośrednio na serwerze. W ten sposób można uniknąć ograniczeń związanych z czasem wykonania zapytań i limitem pamięci, co może zapewnić sukces importu większych plików z danymi do bazy danych.

Import danych do bazy MySQL/MariaDB

Aby zaimportować zrzut bazy danych dla MySQL/MariaDB przy użyciu konta SHELL na serwerze, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Upewnij się, że masz uprawnienia do zaimportowania bazy danych, a także uprawnienia do korzystania z narzędzia importującego, takiego jak "mysql" lub "mysqlimport".

 2. Otwórz konsolę SHELL i zaloguj się do serwera, na którym znajduje się baza danych, która ma zostać zaimportowana. Można to zrobić za pomocą protokołu SSH lub za pomocą narzędzia do zarządzania plikami, takiego jak FileZilla.

 3. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się zrzut bazy danych, który chcesz zaimportować. Można to zrobić za pomocą polecenia "cd".

 4. Opcjonalnie można skopiować plik zrzutu bazy danych na serwer za pomocą narzędzia do transferu plików, takiego jak FileZilla lub SCP.

 5. Wykonaj polecenie "mysql -u [nazwa_użytkownika] -p [nazwa_bazy_danych] < [nazwa_pliku_sql]", gdzie [nazwa_użytkownika] to nazwa użytkownika MySQL/MariaDB, [nazwa_bazy_danych] to nazwa bazy danych, która ma zostać zaimportowana, a [nazwa_pliku_sql] to nazwa pliku zrzutu bazy danych, który chcesz zaimportować.

 6. System poprosi o wpisanie hasła dla użytkownika MySQL/MariaDB. Wpisz hasło i naciśnij Enter.

 7. Poczekaj, aż proces importowania się zakończy. Może to zająć kilka minut, w zależności od wielkości bazy danych.

 8. Po zakończeniu importu sprawdź, czy baza danych została zaimportowana poprawnie, wykonując kilka zapytań SQL za pomocą narzędzia konsoli MySQL/MariaDB, takiego jak "mysql" lub "phpMyAdmin".

Plik z bazą danych jest spakowany

Jeśli plik z bazą danych jest spakowany programem ZIP, to przed zaimportowaniem trzeba go najpierw rozpakować. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Otwórz konsolę SHELL i zaloguj się do serwera, na którym znajduje się spakowany plik zrzutu bazy danych.

 2. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik ZIP z bazą danych. Można to zrobić za pomocą polecenia "cd".

 3. Wykonaj polecenie "unzip [nazwa_pliku_zip]", gdzie [nazwa_pliku_zip] to nazwa pliku ZIP z bazą danych, który chcesz rozpakować.

 4. System rozpakuje plik ZIP i utworzy w tym samym katalogu plik zrzutu bazy danych w formacie SQL.

 5. Teraz można kontynuować proces importowania bazy danych zgodnie z powyższymi krokami, czyli wykonując polecenie "mysql -u [nazwa_użytkownika] -p [nazwa_bazy_danych] < [nazwa_pliku_sql]", gdzie [nazwa_użytkownika] to nazwa użytkownika MySQL/MariaDB, [nazwa_bazy_danych] to nazwa bazy danych, która ma zostać zaimportowana, a [nazwa_pliku_sql] to nazwa pliku zrzutu bazy danych, który został rozpakowany z pliku ZIP.

 6. Po zakończeniu importu sprawdź, czy baza danych została zaimportowana poprawnie, wykonując kilka zapytań SQL za pomocą narzędzia konsoli MySQL/MariaDB, takiego jak "mysql" lub "phpMyAdmin".

PORTFOLIO

Wybrani klienci

Każdego miesiąca wdrażamy nowe projekty stron WWW.

Zanid
Odra Głoska
Mirs
Loretta
Schweiker
Czer Granit
Pasaż Zielińskiego
Feniks
DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW

Podstawowe informacje

Baza wiedzy Telvinet

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.