TELVINET SP. Z O.O. TELVINET SP. Z O.O.

Regulamin Promocji "20 lat Telvinetu"


I. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem promocji jest Telvinet sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 62A, 50-010 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Oddz. ul. Grabiszyńska 269, Wrocław pod nr 0000007102, NIP 899-24-17-456, zwana dalej Organizatorem.
2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez  Organizatora usługi wykonania graficznej kreacji stron internetowych w technologii Responsive Web Design (RWD), udostępnienia oprogramowania autorskiego systemu zarządzania treścią (cms) na okres abonamentu oraz świadczenia pomocy technicznej w ramach usług hostingowych świadczonych przez Organizatora.
3. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 2016-11-14 do dnia 2016-11-25 godz. 22:00 i obejmuje tych Uczestników, którzy w wymienionym terminie dokonają zapłaty zaliczki, o której mowa w pkt II ust. 2d
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy i zasady udostępnienia oprogramowania cms na okres abonamentu oraz świadczenia pomocy technicznej, zawartych w Regulaminie Świadczenia Usług.

II. Warunki promocji

1. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej w niniejszym Regulaminie uzależniona jest od akceptacji jego warunków oraz Regulaminu Świadczenia Usług. Akceptacja obu regulaminów następuje w drodze elektronicznej, poprzez skorzystanie przez Uczestnika z dostępnej w Serwisie opcji zakupu.
2. Organizator oferuje następujące warunki promocyjne:
a) Rabat 500,00 zł netto na usługę wykonania strony w technologii RWD, co jest równoważne upustowi -20% naliczonemu od standardowej ceny, tj. od kwoty 2500,00 zł netto;
b) W ramach usługi Klient wybiera jeden z 3 udostępnionych szablonów graficznych, które zostaną dostosowane zgodnie z ustaleniami "produkcyjnymi" (dostosowanie kolorystyki do wymagań Klienta). Cena nie obejmuje wypełnienia serwisu treścią i zdjęciami;
c) Ponadto Klient otrzymuje BEZPŁATNY abonament na oprogramowanie cms w pierwszym 12-miesięcznym okresie abonamentowym;
d) Organizator przystąpi do realizacji usługi po wpłacie przez Klienta zaliczki w wysokości 500,00 zł + 23% VAT. Pozostałą część zapłaty Klient ureguluje w terminie 3 dni od daty akceptacji projektu. W przypadku wycofania się przez Klienta ze zlecenia zaliczka nie podlega zwrotowi.
3. Umowa o świadczenie usługi na drugi rok i kolejne okresy może zostać przedłużona na warunkach określonych w umowie i Regulaminie Świadczenia Usług, zgodnie z obowiązującym w chwili przedłużenia umowy cennikiem Organizatora.